035 642 64 52 Steijnlaan 16
1217 JS  Hilversum
info@fourmonths.nl

Wil je graag langer verlof na je bevalling? Dit zijn je 4 opties.

Wil je graag langer verlof na je bevalling? Dit zijn je 4 opties.

Dit zijn je 4 opties.
In dit artikel noemen wij 4 mogelijkheden om je verlof te verlengen.

Je hebt nog geen idee waar je aan toe bent of waar je behoefte aan hebt als de einddatum van je verlof eraan komt. Misschien heeft je baby extra zorg nodig of ben je gewoon nog niet toe aan werken. Het is dan fijn om te weten dat je invloed hebt op wanneer je daadwerkelijk weer aan de slag gaat. In dit artikel geven wij je 4 regelingen die het mogelijk maken je verlof te verlengen.

1. Uitgebreid bevallingsverlof

Als je baby na de geboorte langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen, heb je misschien recht op extra bevallingsverlof. Afhankelijk van de situatie kun je tot 10 weken extra krijgen. Het UWV rekent hiervoor met de volgende stappen:

  1. Tel het aantal dagen dat je kindje na de geboorte in het ziekenhuis heeft gelegen.
  2. Trek de eerste 7 dagen ervan af.
  3. Van de dagen die overblijven, tel je de dagen die binnen je bevallingsverlof liggen.
  4. Duurde je bevallingsverlof langer dan 10 weken, omdat je bijvoorbeeld voor de uitgerekende datum bent bevallen of minder dan 6 weken zwangerschapsverlof hebt opgenomen? Dan trek je het aantal dagen dat je bevallingsverlof langer duurde dan 10 weken af van het aantal dagen dat na stap 3 overbleef. Het aantal dagen dat dan overblijft, is het aantal dagen extra bevallingsverlof waar je recht op hebt.

Voor rekenhulp bij het bepalen hoe lang je verlof duurt, kijk je op de website van het UWV.

2. Ouderschapsverlof

Tot je kind 8 jaar oud is, kun je onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Je hebt recht op 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Stel dat je 24 uur in de week werkt, dan heb je recht op 26 x 24 = 624 uur ouderschapsverlof. Je bepaalt zelf hoe je die uren op wilt nemen.

Dat kan op verschillende manieren:

  • voltijdverlof: je werkt dan een half jaar aaneengesloten niet;
  • opsplitsen van het verlof: je verdeelt het verlof in 6 delen van één maand;
  • fifty-fifty: gedurende een jaar bestaan je weken voor 50% uit verlof en 50% uit werken. Deze methode wordt veel toegepast.
    over een langere periode: je neemt verlof op over een periode langer dan 12 maanden.

Je moet ouderschapsverlof minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk bij je werkgever aanvragen. Je geeft bij dit verzoek ook aan hoe je je verlof op wilt nemen. Je werkgever mag je het verlof niet weigeren. Hij mag wel met je overleggen over een andere verdeling van de uren, als jouw aanvraag ernstige problemen oplevert voor het bedrijf.

*Aanvulling: op 2 augustus 2022 gaat er een nieuwe regeling in, waardoor de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof deels betaald gaan worden. Je moet deze 9 weken dan wel in het eerste jaar na de geboorte opnemen.

3. Vakantie

Je kunt tijdens je verlof lekker op vakantie gaan – dat kost je geen vakantiedagen. Maar, je kunt ook je verlof verlengen en er een vakantie achteraan plakken. Hier heb je recht op, ook als de algemene bedrijfsvakantie binnen jouw verlofperiode valt. Je moet je vakantie wel afstemmen met je werkgever. Die mag in principe geen bezwaar maken, tenzij het bedrijf door jouw vakantie in grote problemen komt. Tijdens je bevallingsverlof op vakantie gaan kost je geen vakantiedagen.

4. Andere afspraken in de cao

Het kan zijn dat het bedrijf waar jij voor werkt een cao heeft, waarin andere afspraken staan over je verlof. Sommige werkgevers betalen bijvoorbeeld het loon (gedeeltelijk) door tijdens je ouderschapsverlof of laten je een feestdag tijdens je verlof op een ander moment opnemen. Kijk dus zeker even of jouw bedrijf iets anders geregeld heeft dan wettelijk is voorgeschreven.

Er zijn dus 4 manieren om je verlof te verlengen, als je daar om welke reden dan ook behoefte aan hebt. Je werkgever mag je die verlenging niet weigeren, maar verleng wel in goed overleg! Handig voor jou om te weten: als jouw vervanger via ons aan het werk is, dan nemen wij een maand voor je beoogde terugkeer contact op met jouw werkgever om te kijken of je je verlof verlengt of niet. Onze ZZP’ers zijn flexibel, dus het is vaak makkelijk om hun invalcontract te verlengen.
Handig voor je werkgever om te weten: onze tijdelijke contracten zijn zo ingericht, dat er flexibiliteit is in de einddatum van de vervanging, zonder dat er meteen sprake is van opvolgend werkgeverschap.

Wil je weten hoe we jou kunnen helpen bij je vervanging? Stuur ons een mailtje via info@fourmonths.nl of bel ons op 035-642 64 52.

Of bekijk onze video over wie wij zijn en wat we doen!

Four Months
de film

Delen via: