035 642 64 52 Steijnlaan 16
1217 JS  Hilversum
info@fourmonths.nl

Hoe werkt zwangerschapsverlof bij een tijdelijk contract?

Hoe werkt zwangerschapsverlof bij een tijdelijk contract?

In dit artikel lees je alles dat je moet weten over zwangerschapsverlof bij een tijdelijk contract, van de regels tot je rechten.

Hoera, je bent zwanger! Een periode waarin je je kunt verheugen op de komst van je baby, maar waarin ook veel op je af komt. Want hoe zit dat bijvoorbeeld met je zwangerschapsverlof? Je hebt een tijdelijk contract, wat zijn dan de regels? In dit artikel leggen wij het je allemaal uit.

Wanneer vertel je dat je zwanger bent?

Je bent wettelijk verplicht je zwangerschap uiterlijk drie weken voor je met verlof wilt gaan door te geven aan je werkgever. Eerder melden is natuurlijk wel zo fijn én netjes. Meestal vertellen vrouwen het tussen de 12e en 16e week van de zwangerschap aan hun werkgever. Zo heeft die voldoende tijd om een vervanger te regelen en om eventuele afspraken met jou te maken over je afwezigheid.
Let op: je werkgever mag je het verlof niet weigeren!

Wanneer ga je met verlof en hoe lang?

Van je verloskundige (of huisarts) krijg je een zwangerschapsverklaring. Dit is een brief waarin onder andere je uitgerekende datum staat. Je verlof gaat in tussen 4 en 6 weken voor de dag ná je uitgerekende datum (de flexibiliseringsperiode). In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is geregeld dat je zwangerschaps- en bevallingsverlof minimaal 16 weken duurt.
Let op: Je moet de zwangerschapsverklaring tot een jaar na de einddatum van de zwangerschapsuitkering bewaren, voor een eventuele controle door het UWV.

Het eindigen van je tijdelijke contract

Vanaf de eerste dag van je zwangerschap tot aan 6 weken na het einde van je verlof, of tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid door je zwangerschap of bevalling tot aan 6 weken na deze arbeidsongeschiktheid, mag je werkgever jou niet ontslaan (behalve in speciale gevallen, zoals bij faillissement of ontslag op staande voet). Word je toch ontslagen en ben je het er niet mee eens? Dan kun je binnen 2 maanden bij de rechter een verzoek indienen om het ontslag ongedaan te maken of voor een financiële vergoeding.

Maar: als je op een tijdelijk contract werkt en dit contract loopt tijdens je zwangerschap of je verlof af, dan mag je werkgever je contract wel gewoon laten aflopen. Je zwangerschap mag alleen niet de reden zijn om niet te verlengen. Dat betekent namelijk een onderscheid tussen mannen en vrouwen en is dus discriminatie.
Als je een contract hebt voor langer dan 6 maanden, dan moet je werkgever je uiterlijk een maand van tevoren laten weten of je contract verlengd wordt of afloopt. Dat heet aanzeggen. Doet hij dat niet, dan heb je recht op een aanzegvergoeding.

Als je contract niet wordt verlengd, dan kun je op grond van de Werkloosheidswet een uitkering aanvragen. Hoe lang je recht hebt op zo’n WW-uitkering hangt af van je arbeidsverleden. Als deze uitkering overlapt of samenvalt met je zwangerschapsuitkering, dan stopt de WW-uitkering tijdelijk en loopt hij weer door als je zwangerschapsuitkering stopt.

Je zwangerschaps- en bevallingsuitkering

Met jouw zwangerschapsverklaring kan je werkgever bij het UWV een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor je aanvragen, die tijdens je verlof uitgekeerd wordt. Meestal ontvangt je werkgever de uitkering en betaalt hij jou je loon. De uitkering is gelijk aan 100% van je dagloon over het afgelopen kalenderjaar, teruggeteld vanaf de laatste dag van de vorige maand (referteperiode). Stel dat je op 14 november met verlof gaat, dan tel je vanaf 31 oktober een jaar terug.
Let op: je dagloon is niet meer dan het maximumdagloon. Per 1 januari 2022 is dit €228,76.

Ziek zijn tijdens je zwangerschap

Het kan natuurlijk voorkomen dat je tijdens je zwangerschap ziek wordt. Wat dan de regels zijn, hangt af van wanneer je ziek wordt en waardoor.

Je bent ziek door je zwangerschap, vóór de flexibiliseringsperiode

Als je door je zwangerschap ziek wordt of rust moet nemen vóór de flexibiliseringsperiode (6 tot 4 weken voor ingang van het verlof), dan meld je je bij je werkgever ziek en geef je ook door dat dit komt door de zwangerschap. Je werkgever vraagt dan een ziektewetuitkering voor je aan. Die loopt vanaf de eerste ziektedag tot je weer beter bent of je verlof ingaat (want tijdens je verlof krijg je een zwangerschapsuitkering).

Je bent ziek door je zwangerschap, tijdens de flexibiliseringsperiode

Als je ziek bent tijdens de flexibiliseringsperiode, dan wordt het aantal dagen dat je in deze periode ziek bent afgetrokken van je bevallingsverlof. Dit verlof stopt dan dus eerder dan je had gepland.

Je bent ziek, maar niet door je zwangerschap

Als je voor je verlof ziek wordt en dit niet door je zwangerschap komt, dan gelden de gewone regels voor ziek zijn. Je meldt je ziek bij je werkgever en je loon wordt tijdens je ziekte gewoon doorbetaald.

Als je tijdens je verlof ziek wordt en je neemt je bevallingsverlof aaneengesloten op, dan meld je je ziekte aan je werkgever. Je WAZO-uitkering loopt dan gewoon door en je werkgever betaalt je loon door.

Je hebt als zwangere werknemer dezelfde rechten als een niet-zwangere werknemer en je werkgever mag jou niet anders behandelen dan een niet-zwangere werknemer. We zijn blij dat je als zwangere werknemer bescherming tegen ontslag krijgt, maar wij vinden ook dat een zwangere werknemer haar tijdelijke contract op pauze moet kunnen zetten tijdens haar afwezigheid. Het zou zo fijn zijn als je na je bevalling kunt terugkomen op een plek waarvan je weet wat er van je verwacht wordt. Er is al zo veel veranderd door de komst van je kleintje! Na je verlof kun je dan laten zien hoe je werkt in de nieuwe situatie en op basis daarvan neemt je werkgever een besluit over wel of niet verlengen.

We hopen dat dit artikel je houvast geeft, dat je nu weet hoe alles rondom je verlof werkt en wat je mag verwachten. Wil je ook weten wat je mag verwachten van je vervanger? Kijk dan op https://fourmonths.nl/zwangerschapsvervanging hoe wij jou hierbij kunnen helpen.

Let op: dit artikel is gebaseerd op de huidige regels (april 2022). Voor de meest recente regels kijk je op de site van het UWV en Rijksoverheid.

Delen via: