035 642 64 52 Steijnlaan 16
1217 JS  Hilversum
info@fourmonths.nl

Hoe werkt zwangerschapsverlof? Wij vertellen je alles wat je wil weten.

Hoe werkt zwangerschapsverlof? Wij vertellen je alles wat je wil weten.

Als je zwanger bent, kun je niet wachten tot je je baby in je armen kunt houden. Nu ben je nog druk aan het werk en lijkt dat waarschijnlijk nog ver weg. Maar, over een tijdje kun je gaan aftellen. Gelukkig mag je vóór de bevalling met zwangerschapsverlof, zodat je je in alle rust kunt voorbereiden op de komst van je kleintje.

Maar wanneer mag je eigenlijk precies met verlof? Hoe lang heb je verlof? En krijg je eigenlijk wel salaris doorbetaald als je met zwangerschapsverlof bent? In dit artikel zetten we voor jou alle regels op een rij en leggen we je precies uit hoe zwangerschapsverlof werkt.

Wanneer gaat je zwangerschapsverlof in?

Het antwoord op deze vraag is flexibel: je zwangerschapsverlof gaat namelijk zes tot vier weken vóór de uitgerekende datum in. Anders gezegd: tel één dag op bij je uitgerekende datum en tel dan vier tot zes weken terug. Dat is de datum waarop je zwangerschapsverlof ingaat. Wat een heerlijk vooruitzicht!

Wie bepaalt hoeveel weken van tevoren je zwangerschapsverlof ingaat?

Jijzelf! Jij bepaalt of je zes, vijf, of vier weken van tevoren met verlof gaat. Maar: je bent wettelijk verplicht om uiterlijk vier weken voor je uitgerekende datum met verlof te gaan. De weken die je minder aan zwangerschapsverlof opneemt, worden bij je bevallingsverlof opgeteld.

Hoe lang duurt zwangerschapsverlof?

Vaak wordt de hele periode dat je verlof hebt zwangerschapsverlof genoemd. Dat klopt niet. Officieel bestaat je volledige verlof uit zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Zwangerschapsverlof is je verlof tot en met de dag van je bevalling.

Bevallingsverlof gaat in op de dag ná je bevalling. Deze twee samen duren minimaal 16 weken. Daarvan is een minimum van vier weken zwangerschapsverlof, want: je bent verplicht minimaal vier weken voor je uitgerekende datum met verlof te gaan.

Wanneer en hoe moet je zwangerschapsverlof aanvragen?

Je bent wettelijk verplicht om uiterlijk drie weken voordat je verlof ingaat, je zwangerschaps- en bevallingsverlof aan te vragen bij je werkgever. Hij vraagt dan voor jou een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan. Hij doet dit maximaal 4 en minimaal 2 weken voor je verlof ingaat.
We raden wel aan om je verlof eerder aan te vragen. Het kan de relatie met je werkgever behoorlijk schaden als je er pas zo laat mee komt. Ook wordt het vinden van goede vervanging erg lastig. Bovendien ben je als zwangere werknemer extra beschermd, maar dan moet je werkgever wel weten dat je zwanger bent!

Mag je werkgever het verlof weigeren?

Nee! Je werkgever moet jouw zwangerschaps- en bevallingsverlof altijd accepteren. Krijgen jullie hierover een meningsverschil? Neem dan contact op met de ondernemingsraad of medezeggenschapsraad van je organisatie. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Krijg je salaris tijdens je zwangerschapsverlof?

Tijdens je verlof word je gewoon doorbetaald. Je hebt namelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van het UWV. Die uitkering is 100% van je dagloon, met een maximum van € 256,54. Voor je met verlof gaat, spreek je met je werkgever af aan wie de uitkering wordt betaald. Meestal is dat aan de werkgever, die dan jouw loon doorbetaalt.
Tijdens je verlof loopt de opbouw van je vakantiedagen gewoon door. Die hoef je niet op te nemen voor je verlof!

Heb je het mooie nieuws al aan je werkgever verteld en zijn jullie in gesprek over vervanging van jouw werkzaamheden tijdens jouw afwezigheid? Wij helpen jullie graag de perfecte kandidaat daarvoor te vinden. Neem even contact met ons op, dan vertellen je graag hoe we dat doen.

Delen via: